Thông tin sản phẩm Ấm siêu quai vuông

MÃ SẢN PHẨM : CD12337L1

Ấm siêu quai vuông bao gồm các kích thước như sau:

- Ấm siêu quai vuông S1 F22 x H26 Loại 1 (Mã sp: CD12337L1) 

- Ấm siêu quai vuông S2 20/15 X H20.5 (Mã sp: CD12338L1)

 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc