Thông tin sản phẩm Bộ ấm chén dáng vuông men trắng vẽ trúc

MÃ SẢN PHẨM : CD1263705

 Bộ ấm chén dáng vuông men trắng vẽ trúc bao gồm 1 ấm, 6 chén, 7 đĩa

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc