Thông tin sản phẩm Bộ ấm chén song ẩm

MÃ SẢN PHẨM : CD12329L1

Bộ ấm chén song ẩm có các loại:

- Bộ ấm chén song ẩm 6 chén (1 khay F19 + 6 chén + 1 đĩa kê ấm + 1 ấm) (CD12329L1)

- Bộ ấm chén song ẩm 4 chén (1 khay F15 + 6 chén + 1 đĩa kê ấm + 1 ấm (CD12645L1)

 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc