Thông tin sản phẩm Ấm rượu rồng đắp nổi

MÃ SẢN PHẨM : CD13001L1

 Ấm rượu rồng đắp nổi có các kích thước như sau:

- Ấm rượu rồng đắp nổi (20 lít) + Kỷ F35xH50 (Mã sp: CD13001L1)

- Ấm rượu rồng đắp nổi (15 lít) + Kỷ F30xH44 (Mã sp: CD13002L2)

- Ấm rượu rồng đắp nổi (15 lít) + Kỷ F36xH44 (Mã sp: CD13003L3)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc