Thông tin sản phẩm Ấm siêu quai vuông

MÃ SẢN PHẨM : CD12338L1

 - Ấm siêu quai vuông S2 20/15 X H20.5 (Mã sp: CD12338L1)

 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc