Thông tin sản phẩm Bát triết yêu

MÃ SẢN PHẨM : CD12007L1

 Bát triết yêu có các kích thước như sau:

- Bát triết yêu đại F20 x H10 (Mã sp: CD12007L1)
- Bát triết yêu S1 F15 x  H7 (Mã sp: CD12008L1)
- Bát triết yêu S2 F11 x H6 (Mã sp: CD12009L1)
- Bát triết yêu S3 F11 x H6 (Mã sp: CD12010L1)
- Bát triết yêu S4 F8 x  H4 (Mã sp: CD12011L1)
 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc