Thông tin sản phẩm Bình hoa thiên nga

MÃ SẢN PHẨM : CD05072L1

 Bình hoa thiên nga có kích thước như sau:

- Bình hoa thiên nga S1 F 19 x H 39 Loại 1

- Bình hoa thiên nga S2 F 12 x H 30 Loại 1

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc