Thông tin sản phẩm Bình hoa tứ giác

MÃ SẢN PHẨM : CD05059L1

Bình hoa tứ giác có các kích thước như sau:

S1 14 x 14 x h20 (Mã sp: CD05059L1)

- S2 13x13x h17.5 (Mã sp: CD05060L1)   

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc