Thông tin sản phẩm Bình Phượng Hoàng

MÃ SẢN PHẨM : CD05158L1
MÀU MEN : ,
LOẠI MEN : ,

Bình phượng hoàng gốm Chu Đậu có các kích thước như sau:

- S1 F41 x H54 (Mã sp: CD05158L1)

- S2 F38 x H45 (Mã sp: CD05161L1)

- S3 F34 x H39 (Mã sp: CD05162L1)

- S4 F29 x H33 (Mã sp: CD05163L1)

- S5 F25 x H28 (Mã sp: CD05164L1)

- S6 F22 x H25 (Mã sp: CD05165L1)

- S7 F20 x H22 (Mã sp: CD05166L1)

- S8 F18 x H20 (Mã sp: CD05167L1)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc