Thông tin sản phẩm Bình Trạng Nguyên vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD05173VK

Bình trạng nguyên vẽ vàng kim có các kích thước như sau:

- S1 F21 x H40 (Mã sp: CD05173S1VK)

- S2 F18 x H34 (Mã sp: CD05173S2VK)

- S3 F14 x H29 (Mã sp: CD05173S3VK)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc