Thông tin sản phẩm Bình Tỳ Bà

MÃ SẢN PHẨM : CD02013L1
MÀU MEN : ,
LOẠI MEN : ,

Bình tỳ bà gốm Chu Đậu có các kích thước như sau:

- S1 F36 x H72 + kỷ S1 (Mã sp: CD02013L1) 

- S2 F32 x H63 + kỷ S2 (Mã sp: CD02040L1)

- S3 F24.5 x H50 (Mã sp: CD02018L1)

- S4 F19 x H40 (Mã sp: CD02041L1)

- S5 F16 x H34 (Mã sp: CD02042L1)

- S6 F13 x H26 (Mã sp: CD02022L1)

- S7 F12 x H24 (Mã sp: CD02026L1)

- S8 F8.5 x H15 (Mã sp: CD02027L1)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc