Thông tin sản phẩm BÌNH VÔI ĐẠI QUẢ CAU LÁ TRẦU CÓ NGHÊ

MÃ SẢN PHẨM : CD7003L1
MÀU MEN : Xanh,
LOẠI MEN : Rạn,

Bình vôi quả cau lá trầu có nghê có 3 kích thước như sau:

 

1. Bình vôi đại S3: F37 x H46 (Mã sp: CD07003L1)

 

 

 

2. Bình vôi đại S4: F39 x H41 (Mã sp: CD07004L1)

 

 

3. Bình vôi đại S5: F33 x H38 (Mã sp: CD07005L1)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc