Thông tin sản phẩm BÌNH VÔI ĐẠI S3 TRỐNG ĐỒNG TRÚC HÓA LONG

MÃ SẢN PHẨM : CD7006L1
MÀU MEN : Xanh,
LOẠI MEN : Rạn,

BÌNH VÔI ĐẠI S3 TRỐNG ĐỒNG TRÚC HÓA LONG

Kích thước: F33 x H43

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc