Thông tin sản phẩm Bình vôi vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD07003VK

Bình vôi vẽ vàng kim có các kích thước như sau:

- Bình vôi đại S3 quả cau lá trầu, nghê F37 x H46 vẽ vàng kim (Mã sp: CD07003VK)

- Bình vôi đại S4 quả cau lá trầu, nghê F39 x H41 vẽ vàng kim (Mã sp: CD07004VK)

- Bình vôi đại S5 quả cau lá trầu, nghê F33 x H38 vẽ vàng kim (Mã sp: CD07005VK)

- Bình vôi cá chép tranh châu F20 x H33 vẽ vàng kim (Mã sp: CD07017VK) 

 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc