Thông tin sản phẩm Bộ 3 chén thờ nhỏ

MÃ SẢN PHẨM : CD06119L1

Bộ 3 chén thờ nhỏ cả đế

Kích thước: Chén F 5 x H 3.5

                    Kệ 20 x 6 x H 4 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc