Thông tin sản phẩm Bộ ba chén thờ nhỏ

MÃ SẢN PHẨM : CD06119L1

 Kích thước: Kệ 20 x 6 x H 4

                     Chén: F5 x H 3.5 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc