Thông tin sản phẩm Bộ đỉnh hạc

MÃ SẢN PHẨM : CD06045L1

Bộ đỉnh hạc có các kích thước như sau:

Bộ đỉnh hạc đại men ngọc:Đỉnh F55 x H90, Hạc 53x34xH116 (Mã sp: CD06045L1)

- Bộ đỉnh hạc trung men ngọc:Đỉnh F35 x H49; Hạc 20xH73 (Mã sp: CD06048L1)

- Bộ đỉnh hạc S1: Đỉnh F34 x H52 , Hạc 26 x 22 x H69 (Mã sp: CD06042L1)

- Bộ đỉnh hạc S2: Đỉnh F31 x H50, Hạc 24 x 20 x H60 (Mã sp: CD06021L1)

Bộ đỉnh hạc men màu S3:Đỉnh F24xH40, Hạc 16x13xH47 (Mã sp: CD06051L1)

- Bộ đỉnh hạc men màu S4:Đỉnh F18xH26.5; Hạc F14xH31 (Mã sp: CD06054L1)

- Bộ đỉnh hạc men màu S5:Đỉnh F14xH24, Hạc 11x6xH21 (Mã sp: CD06057L1)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc