Thông tin sản phẩm Bộ đồ ăn hoa tuylip vàng 15 sản phẩm

MÃ SẢN PHẨM : CD12113L1

 Bộ đồ ăn men trắng vẽ hoa tuy líp vàng 15 sản phẩm+ hộp đẹp ( 06 bát cơm, 01 bát tô F16, 02 đĩa 7, 02 đĩa 8, 01 đĩa 6, 01 liễn cơm, 01 bát mắm, 01 đĩa muối )  

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc