Thông tin sản phẩm Bộ đồ ăn men gốm vẽ hoa cúc dây

MÃ SẢN PHẨM : CD12177

 - Bộ đồ ăn men gốm vẽ hoa cúc dây 15 sản phẩm+ hộp đẹp ( 06 bát cơm, 01 bát tô F16, 02 đĩa 7, 02 đĩa 8, 01 đĩa 6, 01 liễn cơm, 01 bát mắm, 01 đĩa muối ) (Mã sp: CD12177A)

 
- Bộ đồ ăn men gốm vẽ hoa cúc dây 13 sản phẩm + hộp đẹp ( 06 bát cơm, 01 bát tô F16, 01 đĩa 7, 01 đĩa 8, 01 đĩa 6, 01 liễn cơm, 01 bát mắm, 01 đĩa muối ) Mã sp: CD12178B)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc