Thông tin sản phẩm Bộ đồ ăn sứ hoa tuylip vàng 13 sản phẩm

MÃ SẢN PHẨM : CD12114L1

 Bộ đồ ăn men trắng vẽ hoa tuy líp vàng 13 sản phẩm + hộp đẹp ( 06 bát cơm, 01 bát tô F16, 01 đĩa 7, 01 đĩa 8, 01 đĩa 6, 01 liễn cơm, 01 bát mắm, 01 đĩa muối )

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc