Thông tin sản phẩm Chĩnh thờ

MÃ SẢN PHẨM : CD06075L1

Chĩnh thờ có các kích thước như sau:

- S1 F34 x H60 (CD06075L1)

- S3 F23,5 x H38 (CD06076L1)

- S4 F21 x H32 (CD06077L1)

- S5 F16 x H27 (CD06079L1)

- S6 F13.5 x H24 (CD06080L1)

- S7 (CD06186L1)

- S8 F11 x H19 (CD06028L1)

- S9 F9.5 x H16.5 (CD06083L1)

- S10 F8 x H14 (CD06084L1) 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc