Thông tin sản phẩm Chĩnh thờ vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD06075VK

Chĩnh thờ vẽ vàng kim có các kích thước như sau:

- S1 F34 x H60 (Mã sp: CD06075VK) 

- S3 F23.5 x H38 (Mã sp: CD06076VK)

- S4 F21 x H32 (Mã sp: CD06077VK)

- S5 F16 x H27 (Mã sp: CD06079VK)

- S6 F13.5 x H24 (Mã sp: CD06080VK)

- S7 (Mã sp: CD06086VK)

- S8 F11 x H19 (Mã sp: CD06082VK)

- S9 F9.5 x H16.5 (Mã sp: CD06083VK)

- S10 F8 x H14 (Mã sp: CD06084VK)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc