Thông tin sản phẩm BÌNH VÔI ĐẠI S3 ĐẮP BUỒNG CAU

MÃ SẢN PHẨM : CD7007L1
MÀU MEN : Xanh,
LOẠI MEN : Rạn,

BÌNH VÔI ĐẠI S3 ĐẮP BUỒNG CAU

Kích thước: F39 x H46

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc