Thông tin sản phẩm Đĩa bầu dục men gốm vẽ hoa cúc dây

MÃ SẢN PHẨM : CD12192L1

Đĩa bầu dục vẽ họa tiết hoa cúc dây có các kích thước như sau:

- Đĩa bầu dục đại men gốm vẽ hoa cúc dây 37.5 x 25 x H 3 (CD12192L1)

- Đĩa bầu dục S1 men gốm vẽ hoa cúc dây 31 x 21 x H 3 (CD12193L1)

- Đĩa bầu dục S2 men gốm vẽ  hoa cúc dây 18 x 26 x H 3 (CD12194L1)

- Đĩa bầu dục S3 men gốm vẽ  hoa cúc dây 24 x 17 x H 3 (CD12195L1)

- Đĩa bầu dục S4 men gốm vẽ hoa cúc dây 22 x 15 x H 3 (CD12196L1)

 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc