Thông tin sản phẩm Đĩa chữ nhật men gốm vẽ hoa cúc dây

MÃ SẢN PHẨM : CD12197L1

 Đĩa chữ nhật men gốm vẽ hoa cúc dây có các kích thước như sau:

- Đĩa chữ nhật S1 men gốm vẽ  hoa cúc dây 25 x 16 x H 2,5 Loại 1(CD12197L1)

- Đĩa chữ nhật S2 men gốm vẽ  hoa cúc dây 22 x 14,5 x H 2 Loại 1 (CD12198L1)

- Đĩa chữ nhật S3 men gốm vẽ  hoa cúc dây 14,5 x 8,5 x H 2 Loại 1 (CD12199L1)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc