Thông tin sản phẩm Đèn dầu

MÃ SẢN PHẨM : CD06099L1

 Đèn dầu có các loại như sau:

- Đèn dàu nhỏ gốm F 9 x H 15 (Mã sp: CD6099L1)

- Đèn dầu bụng tròn chân loe F9.5 x H 17 (Mã sp: CD06102L1)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc