Thông tin sản phẩm Bình giọt ngọc

MÃ SẢN PHẨM : CD05151L1

 Bình giọt ngọc có các kích thước như sau:

- Bình giọt ngọc S1 F 45 x H 45 Loại 1

- Bình giọt ngọc S2 F 38 x H 37 Loại 1
 
- Bình giọt ngọc S3 F 32 x H 32 Loại 1

- Bình giọt ngọc S4 F 21 x H 24 Loại 1

- Bình giọt ngọc S5 F 19 x H 23 Loại 1

- Bình giọt ngọc S6 F 15 x H 19 Loại 1

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc