Thông tin sản phẩm Bình Hoa Lam

MÃ SẢN PHẨM : CD01001L1

Bình hoa lam gốm Chu Đậu có các kích thước như sau;

- S1 F41 x H56  + kỷ S1 (Mã sp: CD01004L1)

- S2 F36 x H48.5 + kỷ S1(Mã sp: CD01014L1)

- S3 F30 x H40 (Mã sp: CD01005L1)

- S4 F23.5 x H34 (Mã sp: CD01015L1)

- S5 F20 x H28 (Mã sp: CD01016L1)

- S6 F17 x H22 (Mã sp: CD01008L1)

- S7 F15 x H20 (Mã sp: CD01010L1)

- S8 F12 x H15 (Mã sp: CD01011L1)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc