Thông tin sản phẩm Bình hoa sen lý

MÃ SẢN PHẨM : CD05032L1

Bình hoa sen lý có kích thước F 20  x H 33 Loại 1

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc