Thông tin sản phẩm Bình thiên hương

MÃ SẢN PHẨM : CD05056L1

Bình thiên hương có các kích thước sau:

- Bình thiên hương S1 F18 x H35 

- Bình thiên hương S2 F16 x H33 
 
- Bình thiên hương S3 F14 x H28

 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc