Thông tin sản phẩm Lọ hoa tỳ bà dẹt

MÃ SẢN PHẨM : CD05017L1

Bình hoa tỳ bà dẹt có kích thước F21 x H 28 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc