Thông tin sản phẩm Liễn cơm men gốm vẽ hoa cúc dây

MÃ SẢN PHẨM : CD12179L1

Kích thước: F22 X  H11

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc