Thông tin sản phẩm Mâm bồng

MÃ SẢN PHẨM : CD06092L1

Mâm bồng có các kích thước như sau:

- Mâm bồng S1 chân cao: F 36 x H 21.5 Loại 1 (CD06090L1)

- Mâm bồng S1 F 30 x H 9.5 Loại 1 (CD06092L1)

- Mâm bồng S2 F 27 x H 7.5 Loại 1 (CD060693L1)

- Mâm bồng S3 F 23 x H 7.5 Loại 1 (CD06094L1)

- Mâm bồng F35 F 35 x H 13 Loại 1 (CD06180L1)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc