Thông tin sản phẩm Nậm rượu

MÃ SẢN PHẨM : CD13011L1

Nậm rượu gốm Chu Đậu có những size như sau:

- Nậm rượu 3 lít vẽ cúc dây F 21 x H 34.5 (Mã SP: CD13011L1)

- Nậm rượu 1 lít vẽ cúc dây F 8/13 x H 26 (Mã SP: CD13012L1)

- Nậm rượu 0.5 lít vẽ cúc dây F 11 x H 21 (Mã SP: CD13013L1)

- Nậm rượu S6 F 8.5 x H 17 (Mã SP: CD13062L1)

- Nậm rượu S7 (Mã SP: CD13155L1)

 

 

 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc