Thông tin sản phẩm Ống hương

MÃ SẢN PHẨM : CD06096L1

Ống hương có các kích thước như sau:

- S1 F11 x H 26 (CD06096L1)

- S2 F10 x H 22 (CD06097L1)

- S3 F10 x H 18 (CD06098L1) 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc