Thông tin sản phẩm Ống hương vẽ vàng

MÃ SẢN PHẨM : CD06096VK

Ống hương vẽ vàng kim có các kích thước như sau:

- S1 F11 x H26 (Mã sp: CD06096VK)

- S2 F10 x H22 (Mã sp: CD06097VK)

- S3 F10 x H18 (Mã sp: CD06098VK)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc