Thông tin sản phẩm Bát hương vẽ vàng

MÃ SẢN PHẨM : CD06160VK

 Bát hương vẽ vàng kim có các kích thước cụ thể như sau:

- Bát hương vẽ S1 F36 x H30 + kỷ vẽ vàng kim (Mã sp: CD06160VK)

- Bát hương vẽ S2 F28.5 x H23 + kỷ vẽ vàng kim (Mã sp: CD06161VK)

- Bát hương vẽ S3 F24 x H20 + kỷ vẽ vàng kim (Mã sp: CD06020VK) 

- Bát hương vẽ S4 F21 x H17 + kỷ vẽ vàng kim (Mã sp: CD06163VK)

- Bát hương vẽ S5 F18 x H14 vẽ vàng kim (Mã sp: CD06164VK)

- Bát hương vẽ S6 F15 x H11.5 vẽ vàng kim (Mã sp; CD06165VK)

- Bát hương vẽ S7 F13.5 x H11 vẽ vàng kim (Mã sp: CD06166VK)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc