Thông tin sản phẩm Bình rồng lục giác vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD05070VK

Bình rồng lục giác vẽ vàng kim có kích thước như sau:

- S1 F30 x H50 (Mã sp: CD05070VK)

- S2 F18 x H34 (Mã sp: CD05071VK)

 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc