Về công ty

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2017
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Chứng nhận sản phẩm chính hãng Gốm Chu Đậu
Thông báo chốt danh sách khách mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu: Vươn mình ra biển lớn

Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu: Vươn mình ra biển lớn

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương thăm bảo tàng Tokapi tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ
Thông báo chốt danh sách cổ đông công ty năm 2017
Giới thiệu gốm cổ Chu Đậu

Giới thiệu gốm cổ Chu Đậu

Quà lưu niệm
Du lịch làng nghề

Du lịch làng nghề