Thông tin sản phẩm ASEM vẽ vàng

MÃ SẢN PHẨM : CD02028VK

 Bình tỳ bà ASEM vẽ vàng có các kích thước như sau:

- ASEM S2  ngũ hành tứ cảnh F25.5 X  H43.5 vẽ vàng kim (Mã sp: CD02028VK)

- ASEM H36 ngũ hành tứ cảnh F22 X  H37 vẽ vàng kim (Mã sp: CD02029VK)
 
- ASEM S3 ngũ hành tứ cảnh F17.5 X  H29.5 vẽ vàng kim (Mã sp: CD02030VK)
 
- ASEM S4 ngũ hành tứ cảnh F12/14 x H24 vẽ vàng kim (Mã sp: CD02031VK)
 

 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc