Thông tin sản phẩm Bình hoa sen vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD05183VK

Bình hoa sen vẽ vàng kim có các kích thước như sau:

- S1 F20 x H33  (Mã sp: CD05183S1VK)

- S2 F19 x H29 (Mã sp: CD05183S2VK)

- S3 F15.5 x H26.5 (Mã sp: CD05183S3VK)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc