Thông tin sản phẩm Bình Long Phượng vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD05174VK

Bình long phượng vẽ vàng kim có các kích thước như sau:

- S1 (Mã sp: CD05174S1VK)

- S2 F16 x H33 (Mã sp: CD05174S2VK)

- S3 F14 x H29 (Mã sp: CD05174S3VK)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc