Thông tin sản phẩm Bình tỳ bà vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD02013VK

Bình tỳ bà vẽ vàng kim có các kích thước như sau:

- S1 F36 x H72  + kỷ S1 (Mã sp: CD02013VK)

- S2 F32 x H63  + Kỷ S2 (Mã sp: CD02040VK)

- S3 F24.5 x H50  + Kỷ S2 (Mã sp: CD02018VK)

- S4 F19 x H40  + Kỷ S2 (Mã sp: CD02042VK)

- S5 F16 x H34 + Kỷ S4 (Mã sp: CD02042VK)

- S6 F13 x H26 (Mã sp: CD02022VK)

- S7 F12 x H24 (Mã sp: CD02026VK)

- S8 F8.5 x H15 (Mã sp: CD02027VK)

 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc