Thông tin sản phẩm Độc Bình

MÃ SẢN PHẨM : CD04013VK

Độc Bình vẽ vàng kim bao gồm các kích thước như sau:

- S4 F22 x H50 vẽ vàng kim (Mã sp: CD04013VK)

- S5 F20 x H45 vẽ vàng kim (Mã sp: CD04018VK)

- S6 F17 x H38 vẽ vàng kim (Mã sp: CD04024VK)

- S7 F15 x H33 vẽ vàng kim (Mã sp: CD04025VK)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc