Thông tin sản phẩm Lọ hoa tỳ bà dẹt vẽ vàng

MÃ SẢN PHẨM : CD05017VK

 Lọ hoa tỳ bà dẹt F21 x H 28 vẽ vàng kim

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc