Thông tin sản phẩm Ấm tích quai nhôm

MÃ SẢN PHẨM : CD12334L1

Ấm tích quai nhôm có các kích thước như sau: 

- Ấm tích quai nhôm S1 F17x  H15 (Mã sp: CD12334L1)

- Ấm tích quai nhôm S3 F14 x H11 (Mã sp: CD12469L1)

 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc