Thông tin sản phẩm Bát cơm men gốm vẽ hoa cúc dây

MÃ SẢN PHẨM : CD12188L1

 Bát cơm men gốm vẽ hoa cúc dây

 Kích thước: F 11.5 x H 6 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc