Thông tin sản phẩm Bát hương đắp nổi

MÃ SẢN PHẨM : CD06167L1

  Bát Hương Đắp Nổi có các kích thước như sau:

Bát hương ĐN S1 F35xH28 (CD06167L1)

- Bát hương ĐN S2 F28xH23 (CD06168L1)

- Bát hương ĐN S3 F24xh20 (CD06169L1)

- Bát hương ĐN S4 F20xH17 (CD06170L1)

- Bát hương ĐN S5 F18xH14 (CD06171L1)

- Bát hương ĐN S6 F15xH11.5 (CD06172L1)

- Bát hương ĐN S7 F12.5xH11 (CD06173L1)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc