Thông tin sản phẩm Bát hương vẽ

MÃ SẢN PHẨM : CD06160L1

 Bát hương vẽ có các kích thước như sau:

Bát hương vẽ  S1 F35xH28 (CD06160L1)

Bát hương vẽ  S2 F28xH23 (CD06161L1)

Bát hương vẽ  S3 F24xh20 (CD06162L1)

Bát hương vẽ  S4 F20xH17 (CD06163L1)

Bát hương vẽ  S5 F18xH14 (CD06164L1)

Bát hương vẽ  S6 F15xH11.5 (CD06165L1)

Bát hương vẽ  S7 F15xH11.5 (CD06166L1)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc