Thông tin sản phẩm Bình hoa cúc quân tử

MÃ SẢN PHẨM : CD05110L1

Bình hoa cúc quân tử có các kích thước sau:

- S1 F25.5 x H35.5 (Mã sp: CD05110L1)

- S2 F22.5 x H29 (Mã sp: CD05111L1)
 
- S3 F21  x H28 (Mã sp: CD05221L1)
 
- S4 F17.5 x H23 (Mã sp: CD05112L1)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc